This is a free Purot.net wiki
 • View:

Ana11P

Tavoite

Kurssin tavoitteena on

Tuntea autoala

 • Historia
 • Perusteet
 • Eri työtehtävät

Oppia asiakaspalvelun periaatteet.

 • Tunnistat asiakaspalvelu tilanteen
 • Osaat toimia asiakaspalvelu tilanteissa
 • Toimit asiakaslähtöisesti
 • Osaat ratkaista ongelmia

Ymmärtää yritystoiminnan

 • Perusteet
 • Toiminnot
 • Kustannus rakenteen
3
Likers
jyriL, Jubetus, mikkoke

Opiskelu

Tarkoitus on opiskella ryhmissä työskennellen luentojen ohessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmä osallistuu aktiivisesti luennoilla opetukseen, sekä ryhmätyöskentely toimii sovitusti.

 • Etuna on monipuolinen oppiminen
 • Luentojen erilaisuus
 • Erilainen opiskelu vapaus

Sovimme yhdessä peli säännöistä joita noudatetaan.

Muuten siirrymme luento tyyppiseen opiskeluun.

3
Likers
jyriL, mikkoke, Jubetus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Mozo
mikkoke   (21.03.2013 08:38)
  Reply

terve
Jubetus   (21.03.2013 08:35)
  Reply