This is a free Purot.net wiki
 • View:

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun vaiheet

Asiakaspalvelu tilanne koostuu eri vaiheista. Me olemme joka päivä jonkinlaisessa asiakaspalvelu tilanteessa.

 

Tehtävä 3.

 • Mieti parisi kanssa mistä vaiheista palvelutilanne koostuu
 • Selvittäkää miten eri vaiheet erottuvat toisistaan
 • Miettikää miten joka päiväisessä elämässänne toimitte palvelutilanteissa
 • Miten eri vaiheet näkyvät saamassanne palvelussa.

 

Aikaa tehtävän tekoon on yksi oppitunti. Tämän jälkeen käymme ne läpi.

Eri vaiheet

 Asiakkaan saapuminen

Sisääntulo

 • Ensi silmäys
 • Miten asiakas huomioidaan

Odottaminen

 • Missä asiakas odottaa
 • Miten asiakas käyttää odotus aikansa

 

Asiointivaihe ja myyntikeskustelu

 

Tarvekartoitus

 • Selvitetään miksi asiakas saapui
 • Millä tavoin asiakasta voidaan palvella

Ratkaisuehdotus

 • Keskustellen suunnitellaan millä tavoin asiakkaan ongelmaan löytyy ratkaisu.
 • Sovitellaan vaihtoehdoista sopivin

Perustelu

 • Osataan perustella tehtävä työ/palvelu

  • Tunnetaan eri tuotteet

Työn suorittaminen

 • Työsuoritetaan ammattitaidolla ja huolella

Lisämyynti

 

Palvelun päättäminen ja asiakkaan poistuminen

 

 

Jälkimarkkinointi eli asiakassuhteen ylläpito

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username