This is a free Purot.net wiki
  • View:

Auto opinnot

Opintojen aiheet

 

  • Autoalan perusteet
  • Autoilun historia
  • Autoalan erilaiset tehtävät
  • Autoalan työ
  • Tulevaisuuden haasteet

 

Autoalan perusteet

Autoala on nopeasti kehittyvä laaja kokonaisuus. Se on yksi maailman suurimmista teollisuuden haaroista.

Autoalan tehtävät

Autoalaan kuuluu paljon eri ammatteja. Yhdistävä tekijä näille on ajoneuvot.

Seuraavaksi tutustumme eri työtehtäviin.

Autoilun historia

Auton historia on pitkä. Ajoneuvo tekniikka on ollut tekniikan edelläkävijä alusta alkaen ja näin ollen myös kehittynyt todella nopeasti.

Autot Suomessa

Autoteollisuus

Ympäristö

Turvallisuus

Tulevaisuus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username