This is a free Purot.net wiki
  • View:

Autoalan perusteet

Johdatus

Tämän osion tarkoituksena on oppia ymmärtämään autoalan peruskäsitteitä ja ymmärtämään mm. sen laajuus.

Autoalan perusteet-diat

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username