This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tehtävät

Autoalan tehtävät

Ryhmätyö 1.

  • Miettikää eri autoalan ammatteja.
  • Listatkaa ammatteihin liittyviä työtehtäviä
  • Listatkaa miten eri ammatit liittyvät toisiinsa

 

Kotitehtävä 1.

Tutustu yhteen autoalan ammattiin.

  • Kirjaa ylös mitä tehtäviä ammattiin kuuluu
  • Millaisia huomioita teit

 

Ryhmätyö 2.

Tee parisi kanssa lyhyt esitelmä opettajan antamasta alansa ammattilaisesta.

 

Esitelmän tulee pitää sisällään ammatista

  • esittely ja työtehtävät
  • koulutus
  • erityistaidot/vaatimukset
  • palkkaus

 Esityksen tulee olla n. 5 min ja ne käydään läpi tuntien lopuksi.

 

Autoilun historiaa

Autot Suomessa

Autoteollisuus

Autokanta

Ympäristö

Turvallisuus

Tulevaisuus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username