This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yrittäjyys

Yritys maailman salat

Tämän osion tarkoituksena on oppia mielikuvien avulla ymmärtämään yritys elämää ja sen tarpeita.

Näiden avulla teidän tulisi ymmärtää yleisesti liikemaailman toiminta mallit

  • Liiketoiminta
  • Toiminnan tulo- ja kulurakenteet
  • ja näiden vaikutukset
3
Likers
jyriL, iirop, Jubetus

Mielikuvitus yritys

Yksi tapa on luoda mielikuva-yritys. Tämän kautta tutustutaan yrityksen ajatus maailmaan.

Tee tehtävä 1.

 

3
Likers
jyriL, iirop, Jubetus

Henkilökuntaa!!!

Yrittäjän lisäksi on henkilöstöllä toiminnan osalta suuri merkitys. Yritys on tasan niin vahva kuin heikoin lenkki.

Tee tehtävä 2a.

Oppimisen, kehittymisen ja itsetunnon kannalta on tärkeää myös tunnistaa itsessään heikkouksia. Tämä on tärkeää, jotta heikompia ominaisuuksia voidaan kehittää!!

Tee tehtävä 2b.

3
Likers
jyriL, iirop, Jubetus

LIIKEIDEA!

Liikeidea tarkoittaa yrityksen vastausta kysymykseen, miten yritys aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimintaa. Toiminta-ajatus taas kertoo yrityksen syyn olla olemassa.

Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten. 'Mitä' tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen. 'Kenelle' tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita ja 'miten' tarkoittaa sitä, miten yritys tuotteensa tai palvelunsa tuottaa ja antaa asiakkaiden saataville.

Liikeidean pohjalta yritys kehittää liiketoimintasuunnitelman, jonka laajuus voi vaihdella yrittäjän päässä olevasta hyvinkin laajaan ja perusteelliseen tutkimus- ja selvitystyöhön perustuvaan kirjalliseen materiaaliin. Yleensä liiketoimintasuunnitelma on yrityksen luottamuksellista aineistoa, jota ei luovuteta ulkopuolisille.

Alkaisiko autoalan yrittäjäksi? Mitä yritykseni tekisi? Olisiko yritykselleni töitä?

Tee tehtävä 3.

Selvitä liikeidean pohjaksi muutamia perusasioita. Tehtävänäsi on selvittää kolmesta yritystoiminnan osa-alueesta seuraavat asiat

3
Likers
jyriL, iirop, Jubetus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

iiro sun audi levis eilen
jyriL   (21.03.2013 08:41)
  Reply

moi moi
jyriL   (21.03.2013 08:38)
  Reply
1
Likers
iirop

hei
Jubetus   (21.03.2013 08:37)
  Reply
2
Likers
Jubetus, iirop

viis kertaaa
X2
jyriL   (21.03.2013 08:36)
  Reply
1
Likers
iirop

ipiiii
jyriL   (21.03.2013 08:36)
  Reply
1
Likers
Jubetus

Jyri onko sinun golffissa turbo? XDXDXD
iirop   (21.03.2013 08:35)
  Reply
2
Likers
Jubetus, jyriL